1. Frano Alfirević
  Frano Alfirević, pjesnik, prozni pisac i prevodilac rođen je u Zadru, osnovnu školu završio je u Kotoru, a gimnaziju u Kotoru i Dubrovniku
 2. Viktor Vida
  Jedan od najznačajnijih hrvatskih pjesnika 20. stoljeća Viktor Vida rođen je 2. listopada 1913. godine u starodrevnom hrvatskom gradu Kotoru.
 3. Luka Brajnović
  Rodio se 13. siječnja 1919. u Kotoru. Pučku je školu završio u rodnom gradu, a gimnaziju na Badiji, u Dubrovniku i Kotoru
 4. Ana Marija Marović
  Ana Marović kći je Marije i Josipa koji potječu iz Dobrote, koji su se, početkom 19. stoljeća, odselili u Veneciji, gdje je 1815. rođena Ana koja na krštenju dobiva i ime Lucija Agneza.
 5. Frano Alfirević
  Spomen bista Franu Alfireviću na otoku Gospe od škrpjela
 6. Čežnja za kišom milosti - Ana Marija Marović
  U vrtu, kad je suša i trava se žuti, Od škrtog neba kišu kroz ljetnu paru želi, I nigdje jednog cvijeta, da oko razveseli.