Slaveći ja Boga, fale uzdajući,
Kod bostana moga slavja biglišući,
Strah slušat gdje poje i tužno bigliše,
Učini da moje srdačce uzdiše.
Tuge mi povrati, nove muke zada,
Uze mi predati srce puno jada.
  

ANDRIJA ZMAJEVIĆ SLOVINSKA DUBRAVA

Andrija Zmajević

Autor teksta: Gracija Brajković
Andrija Zmajević (Perast, 1628— 1694), sin Nikole i Kate najprije je bio opat i župnik Perasta, a zatim je od 1671. god. nadbiskup u Baru.
Bio je čovjek vrlo široke kulture, pa se pored svoje strogo crkvene aktivnosti isticao i na raznim područjima znanosti: arheologije, povijesti, umjetnosti, poezije, numizmatike,, itd.  Među ostalim, Zmajević se mnogo zalagao i za oslobođenje Boke od turske vlasti (Risan, 1684; Herceg-Novi, 1687).


Zmajević je spjevao nekoliko pjesama od kojih su sačuvane i objavljene »Slovinska Dubrava« i »Poslanica kanoniku Tripu Škuri«, dok se rukopis pjesme O Peraškom boju (15. V. 1654. god.) do danas nije mogao pronaći, pa se smatra izgubljenim. 

  
U ovom prilogu iznosimo podatke o Zmajevićevu prevodilačkom radu, i to baš na području poezije.

Andrija Zmajević studirao je filozofiju i teologiju — i u objema postigao doktorat — u Rimu u Urbanovom zavodu Kongregacije Propaganda Fide, gdje je primljen 28. IX. 1649. god. U tom zavodu ostao je do 21. II. 1656. Godinu dana prije Zmajeviča u Rim je stigao Ivan Paštrić (1636— 1708), iz Poljica/* Paštrić je bio izvanredno nadaren, pa je postao vrsni hebrecista, grecista, doktor obaju prava, filozofije i teologije. Ova dvojica su se upoznali, sprijateljili i do kraja života ostala u najsrdačnijim odnosima.
Godine 1702. darovao je Ivan Paštrić splitskom sjemeništu knjige svoje biblioteke.
S tim knjigama poslao je (i psalam »De profundis« u talijanskim stihovima, koji su prije 1690. godine bili uglazbljeni za oratorij napuljskog potkralja.
Kad je nadbiskup Andrija Zmajević dobio u ruke taj De profundis, preveo ga je u »Ilirske stihove«. Paštrić javlja splitskoj općini pismom od 21. V III. 1702. da šalje u Split talijanski original i Zmajevićev prijevod, i to iz dva razloga. S jedne strane želi im izraziti svoju naklonost, a s druge želi da u Splitu spoznaju uspješnost izražavanja dalmatinske muze u ličnosti vrlo cijenjenog prelata, koji je već umro...


  Preuzeto sa stranica časopisa "Crkva u svijetu"
Gracija Brajković, Nadbiskup Andrija Zmajević, Crkva u svijetu, Vol.15 No.2 Lipanj 1980., str. 179. - 181.
 
  
Nadbiskup Andrija Zmajević