KOTOR U ANTICI I U EPILIJU IVANA BOLICE

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
HRVATSKI STUDIJI
Marina Polinčić
KOTOR U ANTICI I U EPILIJU IVANA BOLICE
DIPLOMSKI RAD
Mentor:
doc. dr. sc. Maja Matasović
Zagreb, 2014.
 
Najsrdačnije zahvaljujem autorici Marini Polinčić na dopuštenju za objavu ove dragocjene publikacije na ovom portalu, u kojoj  autorica obrađuje grad Kotor i njegovu okolicu u antici na temelju antiĉkih autora, te u razdoblju ranog novog vijeka na osnovi djela Ivana Bolice