Popis korištene literature


KORIŠTENE PUBLIKACIJE PREUZETE SA INTERNET PORTALA:

> Književnost na tlu Crne Gore i Boke Kotorske od XVI do XVIII veka - Miroslav Pantić


> Marina Polinčić
KOTOR U ANTICI I U EPILIJU IVANA BOLICE
DIPLOMSKI RAD
  
 1. Živo Bolica Kokoljić - "Poezija"
  Književnost Crne Gore od XII do XIX veka - Priredio Miroslav Pantić "OBOD" CETINJE, 1996. god.
 2. Literatura - autorski radovi
  > Boka kotorska 1420. – 1797. Vedran Krušvar > Maja Grgurović Odjeci renesanse u Boki > Marina Polinčić - KOTOR U ANTICI I U EPILIJU IVANA BOLICE (diplomski rad)
 3. Đ. Bizanti; Lj. Paskvalić; I. B. Bolica - "Izabrana poezija"
  Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka; priredio Slobodan Kalezić "Obod" Cetinje, 1996.
 4. EX VOTO - Miloš Milošević
  Biblioteka: "Gospa od Škrpjela"/Perast 1995.
 5. Internetski izvori
  - Davor Dijanović, Razgovor s prof. dr. sc. Vandom Babić povodom izlaska knjige "Kulturalno pamćenje - ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke", Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća - www.hkv.hr, 2017. - Gracija Brajković, Nadbiskup Andrija Zmajević, Crkva u svijetu, Vol.15 No.2 Lipanj 1980., str. 179. -181. - Željko Brguljan, Obiteljski korijeni hrvatskog pjesnika Viktora Vide, časopis Matice hrvatske Kolo 3 - 4, 2012. Ogledi; str. 200. - 221.
 6. HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOKE KOTORSKE DO PREPORODA - Vanda Babić
  Erasmus naklada; Zagreb 1998.
 7. Don Branko Sbutega "Sebedarje"
  Izdavač: KotorArt Don Brankovi dani muzike / Priredio Antun Sbutega/ Kotor, avgust 2007.g.
 8. Ana Marija Marović - Monografski prikaz života i rada
  Vlatko Perčin; Bogdan Malešević / Zagreb 1997.
 9. Viktor Vida - Sabrana djela I
  Priredio Branimir Donat/ Zagreb 2012. g.
 10. Vicko Nikolić - Boka Kotorska u pjesmi i slici
 11. MORE I GRADOVI - Frano Alfirević
  Hrvatska narodna prosvjeta (nakladna zadruga)/Zagreb 1941.
 12. Miloš Milošević "Sam na palubi"
  Biblioteka "Gospa od Škrpjela" / Perast 2001.g.
 13. Ivan Bona - Bolica (Ioannes Bona de Bolicis) "Opis zaliva i grada Kotora"
  NAKLADNIK MATICA HRVATSKA - OGRANAK DUBROVNIK; 2010. god.
 14. Vanda Babić
  Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima 18. stoljeća
 15. Antun Kojović - Djela
  "Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka Priredila ZLATA BOJOVIĆ "OBOD" CETINJE, 1996. god
 16. Ivan Antun Nenadić - Drame
  "Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka; Priredio Radoslav Rotković "OBOD" CETINJE; 1996. god.
 17. Vanda Babić - Kulturalno pamćenje - ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke
  Nakladnik Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore; Tivat, 2016. god.
 18. Internetski izvori
  Razgovor s prof. dr. sc. Vandom Babić povodom izlaska knjige "Kulturalno pamćenje - ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke" - Davor Dijanović
 19. Ivan Živo Bolica Kokoljić - Poezija
  Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka "Obod Cetinje"; Priredio Miroslav Pantić; 1996. god.
 20. Poezija baroka, XVII i XVIII vijek, ANTOLOGIJA
  Izbor, komentari, predgovori i prevodi: Miloš Milošević, Gracija Brajković NIP "POBJEDA" - OOUR IZDAVAČKA DJELATNOST; Titograd, 1976.
 21. Vanda Babić - Pjesnički jezik Nenadićevih prikazanja
 22. Krsto Ivanović - Drame i pisma
  Književnost Crne Gore od XII do XIX vijeka "OBOD" Cetinje, 1996. god.
 23. Internet izvori
  Gracija Brajković, Nadbiskup Andrija Zmajević, u: Crkva u svijetu, Vol.15 No.2 Lipanj 1980., str. 179. -181. hrcak.srce.hr/crkva-u-svijetu