Marko Ivanović - Moro

OD NEPROCIJENJENE
KRVI JESUKRSTOVE
 
 
PJESAN DRUGI
  

Zdravo slavne Božje rane,
Zaklad vrele od ljubavi,
S kijeh rumeni na sve strane
Teku točki sveđ krvavi.

2

Vi ste zvijezde u sjajnosti
Nadhodite, slast medenu
Od mirisah sve kreposti
Kamen dragi u procjenu.

3

Vi ste pravo utočište
Od pokoja stan i mira
Protiv đavlu sahranište
Koji na nas sveđ napira.

4

Kad podnese on bičanje
U Pilatov dvor nevjerni,
Koža puče na sve strane
Potok provre tad zamjerni.

5

Čelo rajsko, ah žalosti,
Kruna bode jur trnova.
Čavo tupi žile i kosti,
Ruke i noge ter zakova.

6

Pokle on Otcu dux pridade,
Dobru volju i ljuveznu,
Vojnik kopjem ranu dade,
U vodu i krv tad ogreznu.

7

Nas grešnike da ozdravi
Svoju krvcu svu istoči,
Sama sebe zaboravi,
Svoju ljubav da svjedoči.

8

Hőd´ ovamo zla krivina,
Koga teško pritiskuje,
U perila ova divna
Svoje zloće da izbljuje.
  

Marko Ivanović - Moro
 (1741. - 1825.)

OD NEPROCIJENJENE KRVI JUSUKRSTOVE
PJESAN DRUGI[1]

Prevod je nastao do najkasnije god. 1815. kada je kapetan Antun Božov Radimir otkupio iz Bratovštine sv. Todora u Veneciji za 500 zlatnih cekina relikvijar vrhunske gotsko-renesanske izrade sa kraja XV ili početka XVI v. U relikvijaru su moći vezane za Isusovu muku.
Pjesma je objavljena u Veneciji pod naslovom: "Pjesnoslavje koje se pjeva u crkvi sv. Matije od Dobrote, u brijeme štovanje zlamenite moći od Neprocijenjene Krvi Gospodina našega Jesukrsta. U Mnecih". Kako se vidi nije navedena ni godina objavljivanja ni autor prevoda.
Autor prevoda je označen u jednom prepisu ove pjesme koji je izvršio Franjo Morandi, dodavši: "Pjesan bogoljubna složena od istoga kanonika don Marka Ivanovića iz Dobrote". (NAP, Miscell, III PJ 37).


[1] Poezija baroka XVII i XVIII vijek, ANTOLOGIJA, Titograd, 1976, str. 421.
  
Palata Ivanović Moro
  
Palata Ivanović-Moro Palata Ivanović-Moro nalazi se južno od crkve Sv. Eustahija u Dobroti. Podignuta je u XVIII vijeku. Palata je pripadala porodici Ivanović, a danas je u vlasništvu katoličke crkve. U dokumentu sa spiskom kuća iz 1808. godine palata se nalazila u vlasništvu Mata Ivanovića i braće i bila je procijenjena na 6400 forinti. Godine 1909. Josip Stadler, sarajevski biskup kupuje kuću u Dobroti sa željom da djeca iz sirotišta u Sarajevu tu provode ljeto. Za vrijeme II svjetskog rata kuća je bila oštećena. Poslije rata kotorski biskup monsinjor Gracija Ivanović podsticao je dolazak časnih sestara, koje su boravile u samostanu Sv. Antuna u Perastu, i koje su 1954. prešle u Dobrotu. Časne sestre su same nabavile sredstva za obnovu palate. Popravka palate je počela 1955, i objekat je useljen 1957. Zemljotres 1979. godine je ponovo oštetio palatu, koja je nakon obnove ponovo useljena 1989. Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i vidionicom - belvederom, izdignuta i povučena u odnosu na obalu, sa ograđenim i podignutim dvorištem. U dvorište se ulazi kroz profilisani kameni portal na kome se nalazi isklesani grb porodice Ivanović. Do dvorišta uzdignutog na terase se stiže kamenim stepeništem. Terase krasi raznovrsno bilje. Uz ogradni zid prema moru, ispod terase se nalaze pomoćne prostorije. Fasada palate je rađena od fino klesanog kamena. Belveder ima specifičnu baroknu liniju krova. Na drugom spratu, centralno postavljen, nalazi se veliki balkon oslonjen na pet profilisanih konzola. Svi otvori na fasadi imaju baroknu profilaciju. Iznad portala na prvom i drugom spratu nalazi se dekorisan profil u obliku stilizovanog akantusovog lista.
  
Download