1. Managing Director
  2. Managing Director
  3. Managing Director
  4. Managing Director
...Svaki pristup problematici bokokotorskoga književnog stvaranja u starijem, dopreporodnom razdobliu ne može se dobro i znalački intrepretirati, kako je već rečeno, ako se ne polazi sa stajališta kako je to književno stvaranje i kulturno nastojanje samo integralni dio hrvatske književnosti i kulture. Doduše, najranije poznati hrvatski stihovi jednog bokokotorskog autora, to jest oni koji su pod naslovom Vrh pisanja Kotoranina Jeronima Pime objavljeni u knjizi Lodovica Zuccole Discorsi dell Honore, napisani su na neki način osobitim ritmom. Nakon tih stihova iz 1623. godine, u bokokotorskom se kraju sve češće javljaju djela na hrvatskom jeziku...

HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOKE KOTORSKE DO PREPORODA
​Vanda Babić

  
...I ova je knjižica tek kamenčić u prelijepom mozaiku bokokotorske književne ostavštine koja u našoj svijesti sve više postaje nedjeljivom cjelinom hrvatske književnosti i kulture...
  
Urednik/ci: Babić, Vanda
Naslov: HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOKE KOTORSKE DO PREPORODA
( CROATIAN LITERATURE BOKE KOTORSKE )
Vrsta knjige: monografija
Izdavač: Erasmus - Školska knjižnica
Grad: Zagreb
Godina: 1998
Serija: 33-34
Stranica: 208
ISBN: 953-6132-49-4
Ključne riječi: Boka kotorska, hrvatska književnost, hrvatski pjesnički jezik
( Boka kotorska, croatian literature, croatian poetic language )
Sažetak:
Polazeći od stajališta da je bokokotorska književnost neprekidno povezana s ostalim dijelom hrvatske književne baštine autorica ističe i bitne osobine bokokotorsoga književnog stvaranja kao integralnog dijela hrvatske književnosti. Uza sve to u tim su književnim djelima izražene i specifične bokokotorske crte u sadržaju i u pšjesničkoj formi. Knjiga je podijeljena u tri dijela: Pjesnici i prozaisti, Usmena predaja, Anonimno pučko pjesništvo. Popraćena je Predgovorom te na kraju Rječnikom i Bibliografijom.
Projekt / tema: 070018
Izvorni jezik: HRV
Kategorija: Strucna
Znanstvena područja:
Jezikoslovlje
Tiskani medij: da
 
 Razgovor s prof. dr. sc. Vandom Babić povodom izlaska knjige "Kulturalno pamćenje - ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke"
..."Nositelj jest bokeljski Hrvat, čovjek koji je autohton, samosvojan i određen samim svojim bitkom, ali i povijesnim prilikama u kojima se oblikovao, mijenjao, prilagođavao mijenjajući svoje temeljne odrednice. Pri tom je slučaj kulturalnog pamćenja i pitanje interkulturalnih preplitanja u bokokotorskoj književnosti i kulturi složeniji i izazovniji utoliko što će se upravo na suženom prostoru bokokotorskog zaljeva, u vrtlogu povijesnih preokreta, umrežavati razne identitetarne granice s čitavim nizom diskursa, kulturnog uključivanja i isključivanja, najviše prilagođavanja, stvarajući prvenstveno književnost – kulturu pamćenja, zapamćivanja i zaboravljanja, prisjećanja i potiskivanja..."
"...U jednom poglavlju knjige teorija kulturalnog pamćenja se promatra kroz dva reprezentativna primjera kako kulture tako i književnosti Boke, Bokeljskoj mornarici koja datira iz 809. godine i glasovitom Peraškom boju od 15. svibnja 1654. Te dvije, prije svega kulturalne komponente neodvojive su od osobnosti današnjeg Bokelja i utkane u njegov srž i bitak kako u Boki tako i u prostorima gdje žive Bokelji. Ovdje se radi i o kolektivnom identitetu koji se ne može otkazati iseljenjem, što pokazuju brojni Odredi Bokeljske mornarice u Hrvatskoj koji obredne ritualne izvode svake godine u okviru svojih bratovština koje su u Hrvatskoj, u Zagrebu, Rijeci, Puli, Splitu i Dubrovniku osnovane početkom 20 stoljeća..."


"...Knjiga je rezultat dugogodišnjeg proučavanja hrvatskog kulturnog koda Boke. Motivaciju sam pronašla u dosadašnjim radovima kolege Kodrića o kulturalnom pamćenju te sam pokušala neke njegove spoznaje primijeniti na književnost i kulturu Boke. Iz toga se rodila ljubav prema takvom načinu promatranja i iščitavanja, što me je natjeralo da dosadašnja istraživanja prečitam i vidim mijenja li se moja dosadašnja spoznaja..."

Ovo nije prva Vaša knjiga o Boki kotorskoj?
"Ne, četvrta. Odnosno peta. Sve se bave hrvatskom književnom i kulturnom baštinom Boke. Možda meni najdraža je i najmanja knjižica, antologija Hrvatska književnost Boke kotorske do preproda iz 1998., potom jedna manja knjižica Don Srećko Vulović o starosjediocima Boke, pa Razgovor duhovni Vicka Zmajevića koja je dobila Godišnju nagradu Zadarske županije i Bokeljska muka iz 2008. U međuvremenu sam se bavila paškim pučkim pjesništvo pa sam priredila nekoliko knjiga iz tog područja, ali sam se opet vratila svojoj Boki. U stvari iz nje nikada nisam ni otišla. Ova knjiga svjedoči tomu."
PROČITAJTE CIJELI TEKST
Download